Namn på nordiska växtskadegörare Tillbaka
Login:
Användarnamn:
Lösenord:


Registret innehåller drygt 5000 namn och är huvudsakligen hämtade från:
Nordiske navn på plantesjukdommer og patogener. Bakterier og sopper. NJF, 1985.
Nordiske navne på skadedyr og nogle nyttedyr. NJF Utredningar - rapporter, nr 37, 1987.
Gummessons ogräsdatabas.

Ansvarig: Magnus Gröntoft