Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Förebyggande åtgärd: Rent utsäde
Beskrivning
Inga ogräsfrön i utsädet.
 
Verksam mot:
Skräppa