Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Skräppa

Förebyggande åtgärder

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Vad kan vi göra mot skräppor? *Hindra fröproduktion-putsa bort blomställningar. *Putsa inte för hårt-var rädd om vallen. Putsa direkt efter betning. *Tolerera inga skräppafrön i utsädet. *Stick/dra uppplantor med 5-7 cm av pålroten. *Stubberarbeta och plöj djupt och jämt. *Odla en snabbt skuggande skyddssgröda. *Öka utsädesmängden och toppa ogräsen ett flertal gånger under anläggningsåret. *Dränera. *Undvik långliggande vallar i växtföljden. A-M Dock Gustavsson, 2004


Latinskt namn:
R. domesticus HARTM. = gårdskräppa, Rumex crispus L. = krusskräppa,

Visa bilder

Virtuella floran