Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Skräppa

Förebyggande åtgärder

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


Artspecifika förebyggande åtgärder
Vad kan vi göra mot skräppor? *Hindra fröproduktion-putsa bort blomställningar. *Putsa inte för hårt-var rädd om vallen. Putsa direkt efter betning. *Tolerera inga skräppafrön i utsädet. *Stick/dra uppplantor med 5-7 cm av pålroten. *Stubberarbeta och plöj djupt och jämt. *Odla en snabbt skuggande skyddssgröda. *Öka utsädesmängden och toppa ogräsen ett flertal gånger under anläggningsåret. *Dränera. *Undvik långliggande vallar i växtföljden. A-M Dock Gustavsson, 2004

 

Artbeskrivning
FÖREKOMST OCH BETYDELSE
Förekommer i hela landet. Ett ökande problem i slåtter- och betesvallar och i vårsäd efter vallbrott. Konkurrenskraftig i vall. Besvärlig även i utsädesodlingar. Kan vara problematisk i jordgubbsodling. Svårbekämpad eftersom frösättningen är stor och rötterna livskraftiga. Förekommer på alla typer av kulturmarker. Vanligast i områden med mycket nötkreatur och fleråriga vallar. Trivs bäst i näringsrik jord.

BIOLOGI
Flerårig. Plantorna blommar, första gången året efter etablering, i juli till september. Sprids och förökas med rotdelar samt med frö som gror på våren eller sommaren. Utvecklas till en platsbunden perenn. Fröproduktionen är upp till 4000 frön per planta. Frönas groningsförmåga i brukad jord är över tjugo år.

KÄNNETECKEN
Hjärtblad: 8–12 mm långa, lansettlika, helbräddade, glatta, med bladskaft. Bladen är ofta något asymmetriska.
Tidiga örtblad: 15–25 mm långa, glatta, med tydliga bladskaft. De första bladen är nästan runda och helbräddade. Senare blad är ovala och har vågiga eller nästan krusiga bladkanter.
Fullbildad: Upprätt, kraftig stjälk, 40–100 cm hög. De gröna blommorna är cirka 3 mm och sitter i stora, glesa blomställningar som liknar klasar. De rödbruna, glänsande fröna är trekantiga.
Rotsystem: Mycket kraftig, något grenig pålrot, som kan sträcka sig en meter djupt.

FÖRVÄXLINGSRISK
· groblad, mindre blad, sidan xx
· gårdsskräppa, senare blad är mer lansettlika


Latinskt namn:
R. domesticus HARTM. = gårdskräppa, Rumex crispus L. = krusskräppa,

Visa bilder