Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Förebyggande åtgärd: Ökad utsädesmängd
Beskrivning
Vid valletablering i renbestånd kan en ökad utsädesmängd vara befogad.
 
Verksam mot:
Skräppa