Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Förebyggande åtgärd: Dränering
Beskrivning
Dränera för att minska förekomsten av tramp- och körskador.
 
Verksam mot:
Skräppa