Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Handrensning

Beskrivning
Handrensning är en av de äldsta metoderna för ogräsbekämpning. Den är effektiv mot ettåriga ogräs om man får bort allt ovanjordiskt. Handrensning med hacka ger god effekt mot ettåriga ogräs men även mot etablerade plantor av fleråriga ogräs m hackningen upprepas några gånger. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)

 

 
Flyghavre
Skräppa
Åkerven