Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Baldersbrå

Kemisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Förekommer i hela landet och kan vara ett problem främst i höstsådda grödor och i första årets vall. Trivs bäst på näringsrika mineraljordar. Sprids och förökas med frön. Huvudsakligen vinterannuell. Fröna är beoende av ljus för att gro. Blommar i juni-okt och har en stor fröproduktion. Rotsystemet utgörs av en starkt grenig pålrot.


Latinskt namn:
Tripleurospermum perforatum

Visa bilder