Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Dån

Kemisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Sommarannuell ört. Gror tidigt på våren vid låg temperatur.


Latinskt namn:
Galeopsis spp

Visa bilder