Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Kvickrot

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Kvickrot har stamutlöpare som huvudsakligen nybildas i det översta matjordsskiktet (< 10 cm). Skuggtålig.

Det grunda utlöparsystemet gör att kvickrot påverkas starkt av jordbearbetning.
På åkermark är det särskilt ljuset som kan vara den avgörande faktorn för hur konkurrensen utfaller. Detta gynnar skuggtåliga arter. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala 1999)


Latinskt namn:
Elymus repens (L.) PB, Agropyron repens (L.) PB

Visa bilder