Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Penningört

Förebyggande åtgärder

Kemisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Sommar- och vinterannuell ört.


Latinskt namn:
Thlaspi arvense L.

Visa bilder