Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Pilört

Kemisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Sommarannuell ört som trivs bäst på fuktiga jordar.


Latinskt namn:
Polygonum spp

Visa bilder