Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Svinmålla

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Sommarannuell ört. Speciellt konkurrensstark i öppna grödor som sockerbetor och potatis. Svår att rensa bort i frögrödor som rödklöver och vårraps.


Latinskt namn:
Chenopodium album L.

Visa bilder