Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Åkerviol

Kemisk bekämpning

Mekanisk bekämpning

Fodervärde, giftighet, smaklighet m.m. i vallar och beten


 

Artbeskrivning
Sommar- och vinterannuell ört. Förekommer speciellt på lätta jordar.


Latinskt namn:
Viola arvensis

Visa bilder