Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Sandlosta

Kemisk bekämpning


 


Latinskt namn:
Bromus sterilis

Visa bilder