Spridarval

Formler

Hastighet km/timme
Liter per hektar
Spridarstorlek
Tryck Bar
Tillverkare
Duschkvalité
Avdriftsreduktion

Förslag på spridare (82 st):


Beteckning
Tryck
Duschkvalité
Avdriftsreduktion
Liter / ha vid 8 km/h

Agrotop

TD HiSpeed 03
3,0

50%
180,0

TD HiSpeed 03
3,5

50%
194,0

SprayMax 03
3
Fin
Nej
180,0

SprayMax 03
3,5
Fin
Nej
194,0

AirMix 03
3
Grov
Nej
180,0

AirMix 03
3,5
Grov
Nej
194,0

TDXL 03
3,5
Grov
Nej
194,0

TDXL 03
3
Mycket grov
Nej
180,0

Albuz

AXI 110 03
3,5
Fin
Nej
194,0

AXI 110 03
3
Medium
Nej
180,0

ADI 110 03
3
Medium
Nej
180,0

ADI 110 03
3,5
Medium
Nej
194,0

AVI 110 03
3
Grov
75%
180,0

AVI 110 03
3,5
Grov
50%
194,0

AVI TWIN 110 03
3,5
Mycket grov
Nej
194,0

AVI TWIN 110 03
3
Extremt grov
Nej
180,0

Hardi

F-110 03
3
Medium
Nej
180,0

F-110 03
3,5
Medium
Nej
194,0

LD-110 03
3,5
Medium
Nej
194,0

LD-110 03
3
Grov
Nej
180,0

MINIDRIFT 03
3
Grov
Nej
180,0

MINIDRIFT 03
3,5
Grov
Nej
194,0

MINIDRIFT DUO 03
3,0
Grov
50%
180,0

MINIDRIFT DUO 03
3,5
Grov
50%
194,0

INJET 03
3
Mycket grov
75%
180,0

INJET 03
3,5
Mycket grov
50%
194,0

Hypro

DriftBETA 03
3,0

Nej
180,0

DriftBETA 03
3,5

Nej
194,0

GA 03
3,0

Nej
180,0

GA 03
3,5

Nej
194,0

Flat Fan 03
3,0
Fin
Nej
180,0

Flat Fan 03
3,5
Fin
Nej
194,0

Flat Fan VP 03
3,0
Fin
Nej
180,0

Flat Fan VP 03
3,5
Fin
Nej
194,0

Lo-Drift 03
3,0
Medium
Nej
180,0

Lo-Drift 03
3,5
Medium
Nej
194,0

ULD 03
3,0
Grov
50%
180,0

ULD 03
3,5
Grov
50%
194,0

Lechler

ST 03
3

Nej
180,0

ST 03
3,5

Nej
194,0

DF 03
3

Nej
180,0

DF 03
3,5

Nej
194,0

LU 03
3
Fin
Nej
180,0

LU 03
3,5
Fin
Nej
194,0

AD 03
3
Medium
Nej
180,0

AD 03
3,5
Medium
Nej
194,0

IDK POM 03
3
Grov
Nej
180,0

IDK POM 03
3,5
Grov
Nej
194,0

IDKN 03
3
Grov
50%
180,0

IDKN 03
3,5
Grov
Nej
194,0

IDKT C 03
3
Grov
50%
180,0

IDKT C 03
3,5
Grov
Nej
194,0

IDKT POM 03
3,0
Grov
50%
180,0

IDKT POM 03
3,5
Grov
50%
194,0

IDK C 03
3,0
Grov
Nej
180,0

IDK C 03
3,5
Grov
Nej
194,0

ID 03
3
Mycket grov
75%
180,0

ID 03
3,5
Mycket grov
50%
194,0

IDN POM 03
3,5
Mycket grov
75%
194,0

IDN C 03
3,5
Mycket grov
Nej
194,0

IDN POM 03
3
Extremt grov
75%
180,0

IDN C 03
3,0
Extremt grov
Nej
180,0

TeeJet

XR 03
3
Fin
Nej
180,0

XR 03
3,5
Fin
Nej
194,0

TJ 03
3
Fin
Nej
180,0

TJ 03
3,5
Fin
Nej
194,0

DG 03
3
Medium
Nej
180,0

DG 03
3,5
Medium
Nej
194,0

TT 03
3,5
Medium
Nej
194,0

TT 03
3
Grov
Nej
180,0

AIXR 03
3,5
Grov
Nej
194,0

TTJ 60 03
3,0
Grov
Nej
180,0

TTJ 60 03
3,5
Grov
Nej
194,0

AI 03
3
Mycket grov
50%
180,0

AI 03
3,5
Mycket grov
50%
194,0

AIXR 03
3
Mycket grov
Nej
180,0

AITTJ 60 03
3,0
Mycket grov
50%
180,0

AITTJ 60 03
3,5
Mycket grov
50%
194,0

TTI 03
3
Extremt grov
50%
180,0

TTI 03
3,5
Extremt grov
50%
194,0

TTI VP 03
3
Extremt grov
50%
180,0

TTI VP 03
3,5
Extremt grov
50%
194,0