Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Sköldfläcksjuka Råg

picture:18.50153f511712beea81e411ca

Bekämpning

Bekämpningströskel
Se bladfläcksvampar i råg

Biologi

Förekomst och betydelse
Svampen har främst höst- och vårkorn som värdväxter, men även råg och rågvete kan angripas kraftigt. Vissa skillnader i mottaglighet finns hos olika sorter. Svampen gynnas av en fuktig och sval väderlek. Ofta syns angreppen där grödan är tätast på fältet. Sköldfläcksjuka kan orsaka stora skördeförluster, speciellt om korn odlas efter korn.
Biologi och spridning
Den viktigaste smittkällan är stubb- och halmrester där svampen övervintrar. Utsädesburen smitta har liten betydelse. Mellan plantor sprids smittan med vind, regnstänk och direkt beröring. Den ras, som angriper korn, kan inte angripa råg och omvänt.
Kännetecken
Infektionen märks i ett tidigt stadium som blågröna, ovala och vattniga fläckar (som liknar sköldar) på blad och bladslidor. Senare blir fläckarna gråvita och omges av en mörkbrun rand. Ofta flyter flera fläckar samman och ger då ett mer oregelbundet intryck. Vid angrepp i råg saknas den mörka randen runt fläckarna.
Förväxlingsrisk
Fysiologiska fläckar och sprutskador
Namn på andra språk
Latin: Rhynchosporium secalis
Engelska: Leaf Blotch
Svenska: sköldfläcksjuka
Danska: skoldplet
Finska: ruskealaikku