Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Avslagning

Beskrivning
Avslagning är en uråldrig metod för ogräsbekämpning. Avslagning förstör eller försenar frösättning hos många ogräsarter och är mest effektiv mot högvuxna arter. Avslagning av ogräs för hand används för punktinsatser mot ogräsruggar ute på åkern eller i kanten på åkern och kan göras med t.ex. en lie eller en trimmer. Traktorredskap används ofta vid avslagning av ogräs i slåtter- och betesvallar, dikeskanter och vägrenar. Vid anläggning av slåtter- och betesvallar kan 1-2 putsningar under växtsäsongen ge god effekt mot ogräsen. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)

 

 
Skräppa
Åkertistel