Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Plöjning

Beskrivning
Plöjning innebär att man skär av alla rötter vid plogbotten, vänder ned växtrester och luckrar jorden efter tidigare packningar. Genomförs plöjningen på hösten gör luckringen att jorden kan ta upp nederbörd och få en vattenhalt som gör sönderfrysningen under vintern effektiv. Plöjning är även effektiv mot fleråriga ogräs. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)

 

 
Kvickrot
Skräppa