Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Förebyggande åtgärd: Konkurrenskänslighet
Beskrivning
Ogräsarter som är speciellt känsliga för konkurrens om näring och ljus kan hämmas starkt av en tät och frodig gröda.
 
Verksam mot:
Lomme
Penningört
Skräppa
Veronika
Åkerspergel
Åkertistel
Åkerven