Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Stubbearbetning

Beskrivning
Stubbearbetning innebär att man gör en eller flera jordbearbetningar med kultivator eller tallriksredskap så snart som möjligt efter skörd. Stubbearbetning är en effektiv bekämpningsmetod mot fleråriga ogräs men kan även minska förekomsten av ettåriga ogräs. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)

 

 
Kvickrot
Odört
Skräppa
Åkermolke