Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mekanisk bekämpning: Mörkerharvning

Beskrivning
Mörkerharving innebär att harvning och även såbäddsberedning genomförs i mörker. Antingen cirka en timme efter att solen har gått ner eller på dagen med övertäckta redskap. Mörkerharvning minskar och försenar uppkomsten av fröogräs så att grödan får ett försprång gentemot ogräsen. Metoden har gett från ingen effekt alls till mer än 60 % minskning av ogräsuppkomsten. Större reduktion av småfröiga ogräsarter jämfört med storfröiga. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala, 1999)

 

 
Etternässla
Kamomill
Svinmålla
Vallmo
Vitgröe
Våtarv
Åkerviol