Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Åtgärder

Visar Kemisk bekämpning 1 till 10. Totalt hittades 173

     
 
Verksam mot Blåklint Verkningsgrad

Agroxone + Flurostar 200 i höstsäd, vårbeh

70 - 90%

Agroxone + Starane 333 HL i höstsäd, vårbeh

70 - 90%

Agroxone + Tomahawk 200 EC i höstsäd, vårbeh

70 - 90%

Agroxone + Vätmedel + Gratil 75 WG i lin

70 - 90%

Agroxone i vårsäd med insådd

70 - 90%

Alliance + Flurostar 200 + Vätmedel i höstsäd, vårbeh

70 - 90%

Alliance + Tomahawk 200 EC + Vätmedel i höstsäd, vårbeh

70 - 90%

Ally Class 50 WG + Flurostar 200 i höstsäd, vårbeh, Ally Class får användas till 2024-08-31

70 - 90%

Ally Class 50 WG + Starane 333 HL i höstsäd, vårbeh, Ally Class får användas till 2024-08-31

70 - 90%

Ally Class 50 WG + Tomahawk 200 EC i höstsäd, vårbeh, Ally Class får användas till 2024-08-31

70 - 90%