Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Agroxone + Flurostar 200 i höstsäd, vårbeh, 1 l + 0,8 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Dån
Förgätmigej
Lomme
Penningört
Pilört
Sminkrot
Snärjmåra
Svinmålla
Trampört
Våtarv
Åkerbinda
Åkermolke
Baldersbrå
Blåklint
Plister
Spillraps
Vallmo
Åkertistel 1)
 
Gullkrage
Veronika
Åkerspergel
Åkerviol
 
Kvickrot
Renkavle
Vitgröe
Åkerven
 

1) För att uppnå en god långtidseffekt mot tistel bör en komplettering göras efter skörd med glyfosat. 

Diverse
Temperatur över ca 10 °C.
Användningsvillkor MCPA: Vid påfyllning av spridningsutrustning ska särskild preparatpåfyllare användas. Maxdos Flurostar 1,0 l/ha. 

Behandlingstidpunkt:
Sprutning på våren så snart växtligheten kommit igång.
Tidig sprutning ger bäst ogräsverkan. I höstsäd DC 30-39, för ett- och fleråriga örtogräs , inklusive rotogräs.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Flurostar 200
Nordisk Alkali:s produktinformation: Flurostar 200
KemI:s bekämpningsmedelsregister: MCPA 750
Nufarms produktinformation: MCPA 750