Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Ariane S i höstsäd, vårbeh, 3 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Baldersbrå
Blåklint
Brunskära
Dån
Förgätmigej
Kamomill
Lomme
Nattskatta
Penningört
Pilört
Sminkrot
Snärjmåra
Spillraps
Svinmålla
Trampört
Vallmo
Våtarv
Åkerbinda
Åkersenap
Plister
Riddarsporre
Veronika
Vildpersilja
Åkermolke
Åkerspergel
Åkertistel
Åkerviol
 
  Kvickrot
Renkavle
Vitgröe
Åkerven
 

 

Diverse
Temperaturen över ca 12 °C.  

Behandlingstidpunkt:
Sprutning på våren så snart växtligheten kommit igång. Behandling DC 21 - 31.
Tidig sprutning ger bäst ogräsverkan.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Ariane S
Cortevas produktinformation: Ariane S