Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Agroxone + Vätmedel + Gratil 75 WG i lin, 0,2 l + 0,1 l + 15 g

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Dån
Penningört
Snärjmåra
Trampört
Åkerbinda
Åkersenap
Baldersbrå
Blåklint
Förgätmigej
Pilört
Svinmålla
 
Våtarv
Åkerviol
 
Nattskatta
Plister
Veronika
Åkerspergel
Åkertistel
 

 

Diverse
En behandling kan göras när det är tillväxt i
ogräs och gröda, samt temperaturen är över +5 0C.
Behandling bör inte ske vid risk för nattfrost. Vid behandling i perioder med mycket varmt väder (temp över 25 grader) kan en behandling ge en övergående gulfärgning/minskad tillväxt av grödan.
 

Behandlingstidpunkt:
Linet behandlas när det är 5-8 cm högt.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Gratil 75 WG
Bayer:s produktinformation för: Gratil 75 WG
KemI:s bekämpningsmedelsregister: MCPA 750
Nufarms produktinformation: MCPA 750