Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Ariane S i gräsfrövall, vår, 2-2,5 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Brunskära
Dån
Förgätmigej
Harkål
Snärjmåra
Trampört
Tätört
Baldersbrå
Kamomill
Maskros
Smörblomma
Veronika
Åkertistel
Åkerviol
 
Plister
Åkerfräken
 
 

 

Diverse
Bekämpning när ogräsplantorna är små ger bästa resultat under förutsättning att temperaturen inte är alltför låg. 

Behandlingstidpunkt:
Spruta så snart växtligheten kommit igång.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Ariane S
Cortevas produktinformation: Ariane S