Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Mero i höstsäd, vårbeh, Höstråg, 0,1 + 0,5 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Flyghavre
Lomme
Spillraps
Baldersbrå
Hönshirs
Plister
Snärjmåra
Svinmålla
Vallmo
Vitgröe
Våtarv
Åkerven
 
Renkavle
Sandlosta
Trampört
 
 

1. Råglosta effekt mer än 90%
2. Italienskt rajgräs effekt 70-90% 

Diverse
Undvik behandling i perioder med nattfrost.  

Behandlingstidpunkt:
DC 20-32