Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Belkar i höstoljeväxter, höstbeh, endast höstraps, 0,25 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Blåklint
Förgätmigej
Penningört
Plister
Svinmålla
Baldersbrå
Kamomill
Lomme
Näva
Skatnäva
Snärjmåra
Stillfrö (Dillsenap)
Vallmo
 
Veronika
Våtarv
Åkerbinda
 
Åkerviol
 

 

Diverse
OBS Endast i höstraps.
Vid mindre ogräsförekomst
Ej i sorten Quartz
Belkar skall inte blandas med växtregleringsmedel, svampmedel med växtreglerande effekt, herbicider (även gräsmedel) samt koncentrerade borgödselmedelmedel. Det rekommenderas ett intervall på 7 dagar mellan behandlingar oavsett vilken produkt du startat med. Vid blandning med andra produkter, folj etikettangivelser. Det rekommenderas blandning med hogst en blandningspartner.Vid omsådd höst och vår kan alla gödor odlas utom ärter, bönor och andra baljväxter utan krav på jordbearbetning.
Inga restriktioner på efterföljande grödor. 

Behandlingstidpunkt:
2-5 örtblad (DC12 till DC15)

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Belkar
Cortevas produktinformation: Belkar