Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Belkar + Belkar i höstoljeväxter, höstbeh, Dubbelbehandling, endast höstraps, 0,25 l + 0,25 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Baldersbrå
Blåklint
Förgätmigej
Kamomill
Lomme
Näva
Penningört
Plister
Skatnäva
Snärjmåra
Stillfrö (Dillsenap)
Svinmålla
Vallmo
Våtarv
 
Veronika
Åkerbinda
Åkerviol
 
 

 

Diverse
OBS! Endast i höstraps
Ej i sorten Quartz

Belkar skall inte blandas med växtregleringsmedel, svampmedel med växtreglerande effekt, herbicider (även gräsmedel) samt koncentrerade borgödselmedelmedel.Det rekommenderas ett intervall på 7 dagar mellan behandlingar oavsett vilken produkt du startat med. Vid blandning med andra produkter, folj etikettangivelser. Det rekommenderas blandning med hogst en blandningspartner.
Vid omsådd höst och vår kan alla gödor odlas utom ärter, bönor och andra baljväxter utan krav på jordbearbetning.
Inga restriktioner på efterföljande grödor. 

Behandlingstidpunkt:
Första behandling 2-5 örtblad (DC12 till DC15) andra behandling, majoriteten (90%) skall ha minst 6 örtblad. DC 16-30. Minst 21 dagar mellan behandlingarna

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Belkar
Cortevas produktinformation: Belkar