Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Ally Class 50 WG i vårsäd, vår, Ally Class får användas till 2024-08-31, 40 g

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Baldersbrå
Dån
Kamomill
Lomme
Penningört
Pilört
Plister
Snärjmåra
Svinmålla
Veronika
Våtarv
Åkerbinda
Åkersenap
Åkerspergel
Åkerviol
Blåklint
Förgätmigej
Gullkrage
Korsört
Sminkrot
Snärjmåra
Trampört
Åkerbinda
Åkertistel
 
Jordrök
 
 

 

Diverse
Inte i havresorten Matilda.Efterföljande gröda behandlingsåret stråsäd eller höstoljeväxter. Efterföljande
år kan följande grödor odlas; stråsäd med eller
utan insådd, raps, rybs, potatis, ärter, bönor, lin, eller sockerbetor. Vid vissa vattenkvalitéer kan
lösligheten av Ally Class förbättras genom tillsats
av pH Fix eller liknande produkt. 

Behandlingstidpunkt:
Ally Class får användas i grödans utv.st. DC 13-32,

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Ally Class 50 WG 4404 Ally Class 50 WG 5425
FMCs produktinformation: Ally Class 50 WG