Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Agroxone + Gratil 75 WG + Vätmedel i vårsäd, 1 l + 15 g + 0,1 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Dån
Kålmolke
Lomme
Penningört
Snärjmåra
Svinmålla
Trampört
Våtarv
Åkerbinda
Åkergyllen
Åkerkål
Åkerrättika
Åkersenap
Åkerspergel
Åkertistel 1)
Baldersbrå
Kamomill
Pilört
Plister
 
Förgätmigej
Gullkrage 2)
Jordrök
Revormstörel
Veronika
Åkerviol
 
 

1) Avser effekten på uppkommen tistel. Åkertistel och åkermolke är känsligast i begynnande stjälkskjutning. För att uppnå en god långtidseffekt mot tistel bör en komplettering göras efter skörd med glyfosat.
Punktbehandling lämplig. 2) När gullkragen har 2-3 blad. 

Diverse
Mot ogräs i stråsäd utan baljväxtinsådd.
Användningsvillkor MCPA: Påfyllning med särskild anordning.
 

Behandlingstidpunkt:
Bäst effekt då de största ogräsen utvecklat 2-4 blad, vilket brukar inträffa när grödan har 3-4 blad. MCPA får användas senast i grödans utv st DC 39 och Gratil fram till DC 49.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Gratil 75 WG
Bayer:s produktinformation för: Gratil 75 WG
KemI:s bekämpningsmedelsregister: MCPA 750
Nufarms produktinformation: MCPA 750