Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Attribut Twin Plus + Superolja i höstsäd, vårbeh, endast vete, 60 g Attribut SG 70 + 0,16 l Hussar Plus OD, 1 l + 0,5 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Baldersbrå
Dån
Flyghavre
Harkål
Kamomill
Korsört
Kvickrot
Lomme
Penningört
Snärjmåra
Spillraps
Vallmo
Våtarv
Åkersenap
Åkerven
Förgätmigej
Gullkrage
Hönshirs
Kvickrot 1)
Luddlosta
Plister
Rajgräs
Renkavle 2)
Trampört
Vitgröe
Åkerbinda
Åkermolke 3)
Åkerspergel
 
Blåklint
Kråkvicker
Kärrgröe
Näva
Veronika
Åkerviol
 
Jordrök
 

1) Kvickroten 2-4 blad.
2) Mkt god effekt om tidig behandling, god markfukt och efter en effektiv höstbehandling.
3) Fröplantor av åkermolke 

Diverse
OBS! Endast i höstvete. Attribut Twin Plus (Attribut + Hussar Plus OD). Plöjning före sådd av höstoljeväxter. Långtidseffekt - kvickrot: Om mycket kvickrot, behandla med en glyfosatprodukt efter skörd. 

Behandlingstidpunkt:
Grödan DC 21-32. Tidig behandling när tillväxten har kommit igång. Ej vid kallt väder eller nattfrost. Effekten avtar som regel ju större ogräsen är.

Länkar:
Kemi:s bekämpningsmedelsregister: Attribut SG 70
Bayer:s produktinformation: Attribut Twin Plus