Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Attribut S + Superolja i höstsäd, vårbeh, endast vete, 60 g Attribut SG 70 + 0,45 l Sekator Plus OD, 1 Kg + 0,5 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Baldersbrå
Dån
Flyghavre
Harkål
Kamomill
Korsört
Kvickrot
Lomme
Penningört
Snärjmåra
Spillraps
Vallmo
Våtarv
Åkersenap
Blåklint
Förgätmigej
Gullkrage
Hönshirs
Kvickrot 1)
Luddlosta
Plister
Rajgräs
Renkavle 2)
Trampört
Vitgröe
Åkerbinda
Åkermolke 3)
Åkerspergel
Åkerven
 
Kråkvicker
Kärrgröe
Näva
Veronika
Åkerviol
 
Jordrök
 

1) Kvickroten 2-4 blad.
2) Mkt god effekt om tidig behandling, god markfukt och efter en effektiv höstbehandling.
3) Fröplantor av åkermolke 

Diverse
OBS! Endast i höstvete. Attribut S (Attribut + Sekator Plus OD). Plöjning före sådd av höstoljeväxter. Långtidseffekt - kvickrot: Om mycket kvickrot, behandla med en glyfosatprodukt efter skörd. 

Behandlingstidpunkt:
Grödan DC 30-32. I DC 20-29 max 53 g Attribut SG 70. Tidig behandling när tillväxten har kommit igång. Ej vid kallt väder eller nattfrost. Effekten avtar som regel ju större ogräsen är.

Länkar:
Kemi:s bekämpningsmedelsregister: Attribut SG 70
Bayer:s produktinformation: Attribut Twin Plus