Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Agroxone i höstsäd, vårbeh, 1 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Duvvicker
Lomme
Penningört
Spillraps
Svinmålla
Åkergyllen
Åkerkål
Åkerrättika
Åkersenap
Åkertistel 1)
Dån
Vallmo
Åkerbinda
Åkermolke
Åkerspergel
 
Baldersbrå
Förgätmigej
Gullkrage
Harkål
Jordrök
Kamomill
Pilört
Plister
Revormstörel
Snärjmåra
Trampört
Veronika
Våtarv
Åkerfräken
Åkerviol
 
Vitgröe
 

1) För att uppnå en god långtidseffekt mot tistel bör en komplettering göras efter skörd med glyfosat. 

Diverse
Mot ogräs i stråsäd utan baljväxtinsådd. Åkertistel och åkermolke bör sprutas i begynnande stjälkskjutning.
Punktbehandling lämplig.
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska särskild preparatpåfyllare användas. 

Behandlingstidpunkt:
Får användas i grödans utv st DC 23-39

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: MCPA 750
Nufarms produktinformation: MCPA 750